همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

a5807f
نزولی

شاخص

شاخص كل   خط مورب خط تعادل شاخص هست . زیر خط بیاد بازار ارزنده هست نه در هر نمادی بالای خط بره بازار ارزندگی نداره البته نه در هر سهمی
2 بازدید
1
2
خط مورب خط تعادل شاخص هست . زیر خط بیاد بازار ارزنده هست نه در هر نمادی بالای خط بره بازار ارزندگی نداره البته نه در هر سهمی