چارت ساز

همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

masoudfadai
صعودی

#فولاد روزانه

فولاد   حد حد سود محدوده 1350 تومن - حد ضرر 6 درصدی 1150 ت-مقاومت پیش رو محدوده 1270 تا 1300ت
2 بازدید
1
2
حد حد سود محدوده 1350 تومن - حد ضرر 6 درصدی 1150 ت-مقاومت پیش رو محدوده 1270 تا 1300ت