همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

snazhati
صعودی

تحليل بوعلي

بوعلي   طبق كانال رسم شده در تايم هفتگي روند صعودي قابل مشاهده است و فعلا درگير مقاوم ميدلاين كانال مي باشد لذا در صورت شكست خط ميدلاين تا سقف كانال صعودي براحتي خواهد رفت
2 بازدید
2
2
طبق كانال رسم شده در تايم هفتگي روند صعودي قابل مشاهده است و فعلا درگير مقاوم ميدلاين كانال مي باشد لذا در صورت شكست خط ميدلاين تا سقف كانال صعودي براحتي خواهد رفت