تعرفه مالی چارت ساز

ثبت نام برای مدت 2 ساعت در سایت رایگان می باشد و پس از آن هزینه کاربری سایت به صورت ماهانه مبلغ 70,000 تومان می باشد .کاربران پس از ثبت نام می توانند با کارت به کارت مبلغ به شماره کارت زیر و ارسال فیش واریزی کاربری خود را فعال نمایند حتما پس از واریز وجه به صفحه ارسال فیش واریزی رفته و فیش را بارگذاری نمایید

ارسال فیش واریزی
ایمیل پشتیبانی

chartsaz@gmail.com

واحد بازاریابی و فروش محصول

0933 43 63 850

bank
خانه چارت تکنیکال دیده بان پشتیبانی بازار جهانی (آزمایشی)پشتیبانی
Profile Profile Settings Account and Billing Get Help Ideas Published Followers Following Private Messages Chat Sign Out