همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

brad4492
صعودی

تحلیل تکنیکال ثامید تایم فریم هفتگی

ثاميد   سهم در محدوه بازگشتی قرار دارد . در حال کف سازی میباشد . اگر الگویی به سهم نگاه کنیم در حال اتمام سر و شانه است . با شکست قیمت در محدود کادر بنفش ( قیمت 160تا 167) میتواند روند را حداقل تا 215 ادامه دهد . با توجه اخبار خوب سهم و اخبار خوب سیاسی امیدوارم که به زودی حرکت کند. از لحاظ p/e و eps هم بسیار ارزنده هست . امیدوارم موفق باشید
سهم در محدوه بازگشتی قرار دارد . در حال کف سازی میباشد . اگر الگویی به سهم نگاه کنیم در حال اتمام سر و شانه است . با شکست قیمت در محدود کادر بنفش ( قیمت 160تا 167) میتواند روند را حداقل تا 215 ادامه دهد . با توجه اخبار خوب سهم و اخبار خوب سیاسی امیدوارم که به زودی حرکت کند. از لحاظ p/e و eps هم بسیار ارزنده هست . امیدوارم موفق باشید