همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

brad4492
صعودی

میان مدتی سهم ثبهساز

ثبهساز   طی یکی دو روز اینده وارده اشباع فروش میشه .دوباره حمایت رو تست میکنه . بعد از یکی دو هفته در حالت ساید ماندن شروع به حرکت میکنه . سطوح مقاوتی 184 و 210
2 بازدید
4
2
طی یکی دو روز اینده وارده اشباع فروش میشه .دوباره حمایت رو تست میکنه . بعد از یکی دو هفته در حالت ساید ماندن شروع به حرکت میکنه . سطوح مقاوتی 184 و 210