همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

chartsaz
صعودی

ثپردیس روند صعودی

ثپرديس   در Rsi و روند کندل ها روند صعودی دیده میشه
2 بازدید
1
2
در Rsi و روند کندل ها روند صعودی دیده میشه