همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

mostafa13260
نزولی

بانک دی

دي  
دي   احتمال اصلاح وجود داره بعد رسیدن به مقاومت حمایت ها 1345 و 1059
2 بازدید
2
2
احتمال اصلاح وجود داره بعد رسیدن به مقاومت حمایت ها 1345 و 1059