همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

hamedbabaee
صعودی

دید تحلیلی نه پیشنهاد

سخاش   در صورت پولبک به محدوده 8000 قیمت ارزنده برای هدف 8800و 9000
3 بازدید
4
3
در صورت پولبک به محدوده 8000 قیمت ارزنده برای هدف 8800و 9000
amir
عالی
پاسخ