همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

chartsaz
نزولی

سیلام در محدوده حمایت

سيلام   به نظر این نماد داره به به حمایت خود نزدیک میشه اگر حمایت نشه میتونه ریزش شدیدی داشته باشه.مراقب باشید
2 بازدید
2
2
به نظر این نماد داره به به حمایت خود نزدیک میشه اگر حمایت نشه میتونه ریزش شدیدی داشته باشه.مراقب باشید