همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

a5807f
نزولی

شاخص کل

شاخص كل   محدوه برگشت شاخص 1610 هزار واحد
2 بازدید
1
2
محدوه برگشت شاخص 1610 هزار واحد