همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

alishamsi

زمان نامناسب برای خرید

شاخص كل   ترند لاین در تایم فرم روزانه بسیار خطی معتبر هست و همچنان دید به بازار بورس ایران میتونه صعودی باشه اما در جهت دیدگاه به کانتکست شاخص کل ریزش از پیک قیمت رو که نگاه کنیم احتمال شکست این ترند لاین ممکن است و اگز بخواد تمام روند رو اصلاح بزنه شلخص میتونه تا عدد یک میلیون و سیصد ریزش داشته باشه بنابرین بنظر بنده الان و با این کندل فول بادی نزولیی که به سمت نزول زده شده و آنهم در یک ترند صعودی میتونیم انتظار شکست این ترند لاین رو داشته باشیم و بنابرین زمان رو اصلا مناسب برای خرید نمیبینم
2 بازدید
2
2
ترند لاین در تایم فرم روزانه بسیار خطی معتبر هست و همچنان دید به بازار بورس ایران میتونه صعودی باشه اما در جهت دیدگاه به کانتکست شاخص کل ریزش از پیک قیمت رو که نگاه کنیم احتمال شکست این ترند لاین ممکن است و اگز بخواد تمام روند رو اصلاح بزنه شلخص میتونه تا عدد یک میلیون و سیصد ریزش داشته باشه بنابرین بنظر بنده الان و با این کندل فول بادی نزولیی که به سمت نزول زده شده و آنهم در یک ترند صعودی میتونیم انتظار شکست این ترند لاین رو داشته باشیم و بنابرین زمان رو اصلا مناسب برای خرید نمیبینم