همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

Eyman

شتران

شتران   حمایت 510 تاچ میشه ولی خدتونو آماده کنید برای 480-470
2 بازدید
2
2
حمایت 510 تاچ میشه ولی خدتونو آماده کنید برای 480-470