همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

Aminchatrrouz
نزولی

شپنا

شپنا   اگر قیمت ۶۶۰۰ شکسته شود احتمال اینکه تا محدوده ۶۰۰۰ پایین بیاید زیاد هست. موفق باشید فقط یک تحلیل تکنیکال هست و سیگنال خروج یا ورود نیست.
2 بازدید
1
2
اگر قیمت ۶۶۰۰ شکسته شود احتمال اینکه تا محدوده ۶۰۰۰ پایین بیاید زیاد هست. موفق باشید فقط یک تحلیل تکنیکال هست و سیگنال خروج یا ورود نیست.