همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

MH

فخوز شکست مقاومت وتکمیل پولبک آماده صعود

MH  
فخوز   دید کوتاه مدت عالی
2 بازدید
6
2
دید کوتاه مدت عالی