همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

Saeedgh11

سهم فزر

فزر  
فزر   سهم فزر توی کف کانال خودشه دقیقا زیر ابر کومو و چنانچه خودش رو حوالی 38100 به بالا بتونه نگه داره میتونیم همین حوالی یک پله سوار بشیم و استاپ میتونه نقطه 34330 باشه با تارگت 44600 آر به آر 1.7 میشه سودی خوبی کرد.
2 بازدید
1
2
سهم فزر توی کف کانال خودشه دقیقا زیر ابر کومو و چنانچه خودش رو حوالی 38100 به بالا بتونه نگه داره میتونیم همین حوالی یک پله سوار بشیم و استاپ میتونه نقطه 34330 باشه با تارگت 44600 آر به آر 1.7 میشه سودی خوبی کرد.