همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

amir
صعودی

فسرب و امکان رشدی بزرگتر

فسرب   در چارت ملاحظه میشه که فسرب داره همه مقاومتها رو رد میکنه البته فکر کنم با کمی استراحت دوباره شروع کنه به جهش به سمت بالا
2 بازدید
0
2
در چارت ملاحظه میشه که فسرب داره همه مقاومتها رو رد میکنه البته فکر کنم با کمی استراحت دوباره شروع کنه به جهش به سمت بالا