همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

Mahan022
صعودی

سیگنال خرید فملی

فملي   سهم فملی در تاریخ 99/4/8وارد الگو مستطیل شده وتا الان خوب پیش رفته و کف و سقف مستطیل خوب واکنش نشون داده و به نظر میرسه از قیمت 2935اومان به حدود3800تا3900تومان برسد
2 بازدید
38
2
سهم فملی در تاریخ 99/4/8وارد الگو مستطیل شده وتا الان خوب پیش رفته و کف و سقف مستطیل خوب واکنش نشون داده و به نظر میرسه از قیمت 2935اومان به حدود3800تا3900تومان برسد