همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

Shahbaz

فولاد غیر لگاریتمی

فولاد   فولاد غیر لگاریتمی هفتگی تعدیل شده به نظرتون لگاریتمی معتبر هست یا ساده؟
2 بازدید
1
2
فولاد غیر لگاریتمی هفتگی تعدیل شده به نظرتون لگاریتمی معتبر هست یا ساده؟