همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

Ghasemakbarii
صعودی

فولاد

فولاد   نماد فولاد ؛ خروج از کانال نذولی وبرخورد ب بالاترین نقطه ی شروع کانال نذولی(tp) بنظر قیمت درون یک تریدینگ رنج قرار داره و پس از برخورد ب سقف تریدینگ رنج یک بار دیگه میخواد ب کف واکنش بده از لحاظ پرایس اکشنی برای ورود خط ابی ک ابتدای لگ صعودی قبلی بوده میتونه برای یک پله خرید ناحیه مناسبی باشه و پس از اون پله دوم کف ناحیه تریدینگ رنج میتونید پله دوم رو خرید کنید برای یک روند صعودی خوب باتشکر
2 بازدید
0
2
نماد فولاد ؛ خروج از کانال نذولی وبرخورد ب بالاترین نقطه ی شروع کانال نذولی(tp) بنظر قیمت درون یک تریدینگ رنج قرار داره و پس از برخورد ب سقف تریدینگ رنج یک بار دیگه میخواد ب کف واکنش بده از لحاظ پرایس اکشنی برای ورود خط ابی ک ابتدای لگ صعودی قبلی بوده میتونه برای یک پله خرید ناحیه مناسبی باشه و پس از اون پله دوم کف ناحیه تریدینگ رنج میتونید پله دوم رو خرید کنید برای یک روند صعودی خوب باتشکر