همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

chartsaz
صعودی

فولاد شاخص ساز و امکان شاخص سازی بر اساس تکنیکال

فولاد   چارت تکنیکال به صورت واضح داره اعلام میکنه مستعد رشد هستش.البته باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی رخ میده.در این شرایط بازار توجه ها باید بیشتر به سمت شاخص ساز ها باشه چون این نمادها هستند که به شاخص کمک می کنند
2 بازدید
2
2
چارت تکنیکال به صورت واضح داره اعلام میکنه مستعد رشد هستش.البته باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی رخ میده.در این شرایط بازار توجه ها باید بیشتر به سمت شاخص ساز ها باشه چون این نمادها هستند که به شاخص کمک می کنند