همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

molaei
صعودی

حرکت صعودی

قاسم   مستعد ترین و جامانده ترین سهام بازار
2 بازدید
6
2
مستعد ترین و جامانده ترین سهام بازار
molaei
با توجه به پتانسیل بالا حتما مشاهده شود
پاسخ