همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

meisamri

تحلیل بر اساس متد گن - گن زیلا

قثابت   360 و 290 تومان سطوح حمیاتی خوبی هستند. میشه تو هر کدوم یک پله خرید کرد. ganntrade_mr
2 بازدید
1
2
360 و 290 تومان سطوح حمیاتی خوبی هستند. میشه تو هر کدوم یک پله خرید کرد. ganntrade_mr