همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

mahshar66
صعودی

کدما

كدما   کدما در محدوده کف کانال صعودی واگرایی مثبت مشهوده
2 بازدید
1
2
کدما در محدوده کف کانال صعودی واگرایی مثبت مشهوده