همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

elia1369
صعودی

تحلیل کسرام

كسرام   میاد اون پایین بعد تا اون بالا میره
2 بازدید
3
2
میاد اون پایین بعد تا اون بالا میره