همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

ayat661320
نزولی

نظر شخصی

كسرا   کسرا تایم روزانه
2 بازدید
2
2
کسرا تایم روزانه