همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

molaei
صعودی

شروع حرکت صعودی

كلر  
كلر   نماد فوق مسیر رشد را از دیروز آغاز کرده است
2 بازدید
3
2
نماد فوق مسیر رشد را از دیروز آغاز کرده است