همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

kave600093
صعودی

کماسه

كماسه   چنگال اندروز رشد شارپ بخصوص رو برای کماسه نشون میده فارغ از راهنمایی و تایید های اندیکاتور ها
2 بازدید
2
2
چنگال اندروز رشد شارپ بخصوص رو برای کماسه نشون میده فارغ از راهنمایی و تایید های اندیکاتور ها