همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

brad4492
صعودی

میان مدتی هجرت

هجرت   سهم در اصلاح زمانی قرار دارد و احتمالا تا بسته شدن حق تقدم ادامه داشته باشد . برای مدت کمی میتواند تا به 1600 که همون حمایت داینامیکش هست برگردد . بعد از عبور از محدوده مقاومتی که با کادر بنفش مشخص شده است میتواند تا 2500 حرکت کند
2 بازدید
5
2
سهم در اصلاح زمانی قرار دارد و احتمالا تا بسته شدن حق تقدم ادامه داشته باشد . برای مدت کمی میتواند تا به 1600 که همون حمایت داینامیکش هست برگردد . بعد از عبور از محدوده مقاومتی که با کادر بنفش مشخص شده است میتواند تا 2500 حرکت کند