همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

chrisfix
صعودی

فنر در حال فشرده شدن

وارس   آماده صعود می‌باشد. حد ضرر ۱۲۰۰۰ و حد سود ۴۰۰۰۰
2 بازدید
1
2
آماده صعود می‌باشد. حد ضرر ۱۲۰۰۰ و حد سود ۴۰۰۰۰