همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

shahin2033
صعودی

وبوعلی

وبوعلي   تابالای3400 هست صعودیه
تابالای3400 هست صعودیه