همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

luckyboy60

پیشبینی سطوح مقاومت و حمایت نماد وکغدیر

وكغدير   با سلام با توجه به قیمت عرضه اولیه پیشبینی می کنم که سطوح مقاومت و حمایت این نماد در آینده به این شکل باشد و پیوت های قیمتی در این سطوح تشکیل شود
2 بازدید
2
2
با سلام با توجه به قیمت عرضه اولیه پیشبینی می کنم که سطوح مقاومت و حمایت این نماد در آینده به این شکل باشد و پیوت های قیمتی در این سطوح تشکیل شود