همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

farahmandi2021
صعودی

بعد از مقامت 2000ت رشد سهم شروع میشه

ولراز   در صورت عبور از مقاومت 2000تومان رشد سهم شروع میشه.
2 بازدید
3
2
در صورت عبور از مقاومت 2000تومان رشد سهم شروع میشه.