همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

amir
صعودی

روند صعودی در نماد ونوین

ونوين   چارت روند صعودی رو تایید میکنه البته حجم خرید که در شکل با قرمز مشخصص شده تایید کننده رونده صعودی هستش.به نظرم آماده میشه برای یه صعود بزرگ.نظر بدید دوستان
2 بازدید
1
2
چارت روند صعودی رو تایید میکنه البته حجم خرید که در شکل با قرمز مشخصص شده تایید کننده رونده صعودی هستش.به نظرم آماده میشه برای یه صعود بزرگ.نظر بدید دوستان