همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

popoy2331
صعودی

چفیبر اماده صعود

چفيبر   تارگت اول 720 تارگت دوم 950
2 بازدید
3
2
تارگت اول 720 تارگت دوم 950